De leraar Andi Syams - Tapak Suci Almere Syams

TAPAK SUCI ALMERE
Ga naar de inhoud

De leraar Andi Syams

Mijn naam is Andi Syams. ik ben op 28 april 1968 geboren in Indonesië in een plaats Tanjung Karang. Dit is een plaats op de eiland Sumatra.

Mijn eerste 'Pencak Silat' training heb ik in Nederland-Amsterdam gehad binnen de stijl 'SH' (Setia Hati) van (oom) Sjors Klop. Deze stijl heb ik enkele jaren intensief beoefend. Vervolgens ben ik overgestapt naar de stijl 'Pamor Badai' onder leiding van de heer Pa Nelson, waar ik 6 maanden heb getraind.
In mijn zoektocht naar een ander vechtstijl kwam ik in aanraking met de stijl 'Setia Hati Anoman' (Setia Hati apenstijl). Deze stijl trok mij erg aan en heb daar ongeveer twee jaar getraind bij Rob X (zijn achternaam ben ik nooit te weten gekomen). Wat ik nog wel weet is hij de leerling van de guru's Turpijn, Frits van Maas en van een aantal andere bekende guru's binnen de Setia Hati stijl was.

De overstap naar Tapak Suci
Nadat ik was gestopt met trainen bij Setia Hati Anoman heb ik guru Andre Abels leren kennen. De heer Andre Abels gaf les in de stijl SPPI - Sekolah Permainan Pencak Silat Indonesia. Na daar enkele jaren intensief te hebben getraind besloot guru Andre Abels een overstap te maken naar de jongste stijl binnen Pencak Silat: 'Tapak Suci'. Guru Abels volgde zijn lessen Tapak Suci in Indonesië en behaalde uiteindelijk daarin zijn lerarengraad en stapte formeel over naar de stijl Tapak Suci. Voor mij was het een logische stap om hem hierin te volgen. Ik had mijzelf namelijk ook verdiept in de stijl en de filosofie achter deze stijl en deze hadden mijn hart gestolen.

De normen en waarden trokken mij erg aan
Tapak Suci is een Pencak Silat stijl welke is gebaseerd op Islamitische normen en waarden, welke goed terug te zien is in de stijl zelf, de omgangsvormen met anderen en in de overkoepelende organisatie Tapak Suci Indonesia. Datgene wat mijn hart had gestolen zijn de goede daden welke tot uiting wordt gebracht richting anderen en minderbedeelden. Hierbij kun je denken aan de jaarlijkse armenbelasting (zakat) dat voortvloeit uit de vijf zuilen van de Islam en ook de aanbeveling tot saamhorigheid en broederschap.

De effectiviteit van Tapak Suci
Naast de mooie normen en waarden, is het voor mij ook erg van belang dat de stijl één van de meest effectieve stijlen is waarmee ik in aanraking ben gekomen in mijn jaren van training. Lees hier meer over de achtergrond en stijl van Tapak Suci.
Tot zover mijn korte levensverhaal en mijn achtergrond met betrekking tot Pencak Silat. Ik zou zeggen, kom een dag langs om kennis te maken en te ervaren hoe wij trainen en met elkaar omgaan. Tot gauw!
Andi Syams
CONTACT & INFORMATIE:
TEL: 06 - 14 89 51 22
KVK: 52640574
IBAN: NL55 INGB 0005 7354 16
t.n.v. A. Syams te Almere

KvK-nr: 52640574
IBAN: NL55 INGB 0005 7354 16 t.n.v. A. Syams - te Almere
Terug naar de inhoud